L’USDA denuncia descoordinació en el tràmit de les baixes per accident laboral per contacte amb el virus

Gabriel Ubach
Gabriel Ubach és el secretari general de l’USDA (ARXIU)

La Unió Sindical d’Andorra, “denuncia i lamenta la descoordinació entre el Ministeri de Salut i la CASS, en la tramitació de les baixes per accident laboral, resultat del aïllament per contacte amb un positiu o diagnòstic positiu de covid-19.

El Ministeri de Salut ha de comunicar de manera immediata a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, a l’efecte d’iniciar els tràmits corresponents per genera la prestació econòmica.

La manca d’aquesta comunicació immediata per part del Ministeri de Salut a la Cass, comporta greus perjudicis pels assalariats, que per una part veuen reduït el seu salari per part de l’empresa i per altra banda no reben el complement de la CASS.

Cal recordar que la prestació econòmica per aquestes circumstàncies es correspon al 100% del salari.

Tant mateix denunciem la lentitud en aplicar els tràmits per complementar el salari del 100% per part de les assegurances i/o el càrrec a l’administració general.

Des de l’ USDA demanem al Govern exercir el control que li correspon davant de totes aquestes incidències”.

Text: USDA