El congrés extraordinari que celebrarà el Partit Socialdemòcrata el proper 20 d’abril debatrà deu ponències que s’han presentat i triarà els comitès executiu i directiu del partit. Entre les ponències que s’han presentat en destaquen algunes com les que fan referència a fer un partit amb una estructura més horitzontal, la que proposa elegir el candidat a les eleccions del 2015 mitjançant eleccions primàries, o la que aborda una qüestió d’actualitat social com són els drets dels homosexuals.

Tot i que en un principi el Partit Socialdemòcrata tenia previst presentar una única ponència marc consensuada al congrés que inclogués tots els punts aportats per les diferents comissions, la dissolució del comitè executiu va portar a optar perquè cada coordinador decidís si presentar una ponència pròpia de la comissió. Les ponències ja han estat repartides entre els militants perquè les puguin estudiar, però el mateix dia del congrés les presentaran i es debatran per intentar trobar el màxim consens abans de votar-les a la tarda.

Entre les deu ponències que s’han presentat n’hi ha de diverses comissions, com la de medi ambient, educació o afers polítics i jurídics, però també n’hi ha que s’han presentat a títol individual o per grups.

El comitè local d’Ordino ha presentat una ponència adreçada a fer un partit ‘més horitzontal’, és a dir, on tothom hi col·labori d’una manera més propera i es puguin aportar idees, i que no ho decideixi tot un líder. D’altra banda, David Rios, Rosa Gili, Pere López i Judith Salazar han presentat una altra ponència per poder triar el candidat a les eleccions del 2015 mitjançant eleccions primàries al partit.

A més, la comissió de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals també ha preparat una ponència perquè el partit defensi la igualtat de drets de tots indiferentment de la sexualitat de cada un. Aquesta aborda un tema d’actualitat política, ja que la idea de legalitzar el matrimoni homosexual s’ha posat recentment sobre la taula en diverses ocasions.

En el congrés del 20 d’abril també s’ha de triar el comitè executiu que encapçalarà el partit, però de moment no s’hi ha presentat cap candidatura. El que es va acordar en el comité directiu extraordinari d’aquest dijous és que el comitè executiu estigui format per un total d’onze persones enlloc de dotze com era l’anterior. Hi haurà els tres membres orgànics, el president, primer secretari i secretari d’organització i vuit vocals, ja que així el total és un número imparell i en cas de votacions no es podria donar l’empat.

La idea dels membres de Fem PS, que són els únics que han manifestat la voluntat de presentar candidatura, és d’incloure persones d’aquest grup però també comptar amb altres militants.

De moment, no s’ha definit qui encapçalarà la candidatura tot i que l’únic que va manifestar la voluntat d’estar al capdavant és Pere López, i si no hi ha altres propostes ell optaria a primer secretari, mentre que faltaria per proposar el candidat a president.

Ponència sobre la transsexualitat

La ponència de la comissió de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals també vol que el partit aposti per fer que la CASS subvencioni les operacions de canvi de sexe que necessitin les persones amb disfòria de gènere. És a dir, les persones que neixen amb una contradicció sobre la seva identitat sexual i el seu cos. Aquesta ponència ha causat divergència d’opinions i encara pot ser que abans del congrés rebi esmenes per modificar-la.