L’Oficina Jove de l’Alt Urgell organitza un curs de director de lleure

Ja estan obertes les inscripcions per a prendre part en el curs de director de lleure que convoca l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Aquest curs s’emmarca en el Pack Lleure 2013 que engloba tota la formació en educació en el lleure que es porta a terme a la Seu d’Urgell i comarca.

El curs de director de lleure consta de 100 hores de formació troncal i 70 hores de formació especialitzada, així com 150 hores de pràctiques i una memòria final de les pràctiques. L’Oficina Jove de l’Alt Urgell ofereix l’oferta de 100 hores de formació troncal i 40 de formació especialitzada, així com també acompanyament per a la realització de les pràctiques.

Poden inscriure’s en aquest curs, si ja disposen del curs de monitors, o bé, si tenen més de 23 anys i experiència en el lleure reconeguda i batxillerat o cicle formatiu de segon grau.

El curs té un cost de 316 euros que es pot pagar de manera fraccionada en tres quotes. Per a les persones no empadronades a la comarca de l’alt Urgell és de 342 euros.

El o la jove que obtingui aquesta titulació podrà treballar de responsable de casal d’estiu, ludoteques, colònies, entre d’altres tasques en el lleure que, segons la normativa vigent, és obligatori disposar d’un director titulat a partir de 25 infants inscrits en l’activitat en qüestió.

Amb aquesta nova convocatòria la regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu, Meritxell Planes, “volem continuar la formació i educació en el lleure, ja que representa una sortida més, tant professional com formativa per als joves i adults”. Planes n’ha destacat que aquesta titulació té força sortida a la nostra comarca ja que s’organitzen diversos casals d’estiu en els diferents municipis.

El curs tindrà lloc al centre cívic l’Escorxador de la Seu d’Urgell. La part troncal es farà de manera semi-intensiva durant el mes de març i el primer cap de setmana d’abril, durant els caps de setmana, mentre que la part de formació especialitzada es farà en dos caps de setmana, un al mes de maig i l’altre el mes de juny.

Els dies que s’impartirà la part troncal del curs seran el 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28 de març i 6 i 7 d’abril. Els dies formació especialitzada estan per determinar entre els mesos de maig i juny.

L’Escola Forca és qui imparteix la formació i és una de les escoles acreditades per la Direcció General de Joventut per a poder impartir cursos d’Educació en el lleure.

Cal remarcar també que enguany és la última promoció d’aquest curs amb 100 hores de formació troncal i 70 d’especialització. A partir del curs 2013-14, es reforma la formació en educació en el lleure i s’ampliarà les hores formatives tant troncals com d’especialització. Així mateix, es precisarà de més hores de practiques per tal d’assolir el títol de director de lleure.

Pack Lleure 2013

Aquest el primer curs del pack lleure 2013. Es pot consultar a la Oficina Jove la resta de cursos que es duran a terme, com són el curs de monitor de lleure, pre-monitor, coordinador de menjador, entre d’altres. Per consultar-ho: www.oficinajove.cat/alturgell

 

 

 

TOTES LES NOTÍCIES