L’ocupació hotelera baixa un 6% a l’octubre

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes d’octubre mostren una disminució d’un 6,07% si ho comparem amb el mateix mes de l’any passat. L’ocupació mitjana d’aquest mes d’octubre ha estat del 41,62% enfront del 44,31% de l’any 2018.

Un aspecte a destacar és l’evolució dels preus, un 47% dels participants a l’enquesta ha disminuït el seu preu mitjà. En canvi, un 27% dels participants l’ha augmentat, i un 26% l’ha mantingut.

Respecte a l’evolució de la facturació, un 56% l’ha disminuït. En canvi un 26% l’ha augmentat i un 18% l’ha mantingut.