L’ocupació hotelera a l’agost augmenta un 1’61% en comparació a l’any anterior

Les dades d’ocupació hotelera durant el mes d’agost mostren un augment d’un 1,61% si ho comparem amb el mateix mes de l’any passat. L’ocupació mitjana d’aquest mes d’agost ha estat del 76,96 % enfront del 75,74% de l’any 2018.

Un aspecte a destacar és l’evolució dels preus, un 79% dels participants a l’enquesta ha augmentat el seu preu mitjà i d’aquest percentatge un 38% l’han augmentat al voltant del 5% respecte a l’any anterior. En canvi, un 14% dels participants ha abaixat el preu mitjà, i un 7% l’ha mantingut.

Respecte a l’evolució de la facturació, un 76% l’ha augmentat, d’aquest percentatge un 36% dels participants l’han augmentat al voltant del 5%. En canvi un 19% l’ha abaixat i un 5% l’ha mantingut.

TOTES LES NOTÍCIES