L’Observatori de la Infància detecta un increment de la precarietat en les famílies amb fills

L’Observatori de la Infància mesura els indicadors del benestar dels infants a Andorra, i ha detectat un increment de la precarietat en les famílies amb fills en els darrers anys. Això es desprèn de les preguntes realitzades pel CRES durant el 2012, quan es va observar que el 49% de les famílies amb fills a càrrec no es poden permetre una setmana de vacances fora de casa, i que el 37,1% no poden fer front a una despesa imprevista de 400 euros amb els recursos propis de la llar.

El Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef , amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Andorrans, va crear l’Observatori de la Infància per analitzar la situació dels infants a Andorra. Tenint en compte 54 indicadors relacionats amb el Comitè dels Drets dels Infants, s’han analitzat diversos aspectes i ja es compta amb dades de 29 indicadors, tot i que algunes són molt antigues. La voluntat de l’Observatori és continuar treballant per completar els indicadors que falten, i en les properes setmanes es presentaran resultats relacionats amb la percepció que tenen els infants del seu benestar.

Pel que fa a les dades que ja es poden consultar al web d’Unicef, i que ja s’han estudiat des de l’entitat, destaquen els indicadors sobre la precarietat infantil. Indiquen que el 49% de les llars amb menors dependents no es poden permetre una setmana de vacances a l’any fora de casa. Tal com ha indicat Micó, aquesta dada s’ha anat incrementant en els darrers anys, i és important tenir-la en compte perquè és una mostra de la manca de benestar material.

A més, l’Observatori posa en relleu com el 37,1% de les famílies amb menors no poden fer front a una despesa imprevista de 400 euros amb recursos propis de la llar. La directora d’Unicef, Marta Alberch, ha indicat que aquestes xifres són prova de la precarietat que es dóna en algunes famílies, i ha assenyalat que cal tenir més dades per poder determinar la pobresa, però que amb aquests elements es podran donar les recomanacions necessàries perquè es puguin prendre mesures.

Altres dades recents que recull l’Observatori són el percentatge de menors en acolliment familiar en relació amb el total de menors acollits, que se situa en el 60,4%, o el nomnre de menors víctimes de violència en l’àmbit familiar, que són 9,9 per cada 10.000.

Durant les properes setmanes el CRES farà públiques altres dades sobre el benestar subjectiu de la infància, amb preguntes com la relació amb els professors, amb els companys, sobre la seva satisfacció amb l’estil de vida, el seu estat d’ànim, etc.