Llum verda al reglament per a calibrar i certificar els diferents instruments de mesura

Un radar per a controlar la velocitat
Un radar per a controlar la velocitat (iStock)

El Govern ha aprovat el Reglament regulador del control metrològic de determinats instruments de mesura. Mitjançant aquest text, es concreta els instruments de mesura que s’han de calibrar, així com les inspeccions periòdiques que han de passar i les empreses que poden fer-ne les avaluacions. Alguns exemples d’aparells de mesura són les bàscules professionals, els radars de velocitat o cinemòmetres, els termòmetres, els manòmetres, els alcoholímetres o els aparells de mesura acústica, entre d’altres.

L’objectiu és simplificar i homogeneïtzar la regulació del control metrològic i adaptar la regulació a la Llei de seguretat i qualitat industrial i la Llei de competència efectiva i protecció del consumidor.

Així, el Reglament estipula també com s’han d’acreditar les empreses que vulguin esdevenir certificadores, i que seran les que després de comprovar el funcionament dels instruments, emetran un certificat positiu. En cas de no superar-se correctament, es permetrà fer ajustaments al dispositiu per tal de posar-hi solució i l’aparell podrà tornar a ser avaluat.

El Reglament entra en vigor l’1 de setembre. Els aparells anteriors al 2019 tindran un termini d’un any per a passar la primera revisió. Els aparells posteriors al 2019, tindran un termini de dos anys per a revisar-se. 

TOTES LES NOTÍCIES