Literatura per als més menuts: ‘El meu primer hort urbà’

Potser cal començar per dir que aquest no és un llibre adreçat específicament a nens i nenes, sinó que va adreçat a famílies, escoles, esplais… grups de criatures amb adults, per iniciar-los en el món de l’horticultura.

El meu petit hort urbà presenta un conjunt de fitxes de cada una de les hortalisses més comunes en el nostre àmbit. A cada fitxa n’hi ha el nom comú, el nom llatí i una petita definició de caràcter humorístic per introduir l’origen, l’ús més habitual… de l’hortalissa de què es parla, i seguidament un text explicatiu que parla de les propietats, l’origen, les varietats, de quan i com s’ha de plantar, tenir-ne cura… Unes pàgines inicials i altres finals expliquen com es pot muntar l’hort, què, com i quan s’ha de plantar i com se n’ha de tenir cura.

Estela Delgado, la il·lustradora, crea un petit univers visual real i a la vegada imaginari per a cada aliment. Aquesta feina li va fer merèixer un dels premis Eva Toldrà de l’any 2016.

El llibre és molt entenedor, clar i ben escrit, i molt ben preparat per a la consulta ràpida. Pot ser una bona ajuda per a principiants i per a més o menys experts quan es presenten dubtes. Si els nens també el consulten, podran aprendre com han de fer-ho en qualsevol altra situació, perquè l’organització en quadres de doble entrada és molt clara, ben definida i segueix sempre un mateix esquema.