L’IRPF es declararà a Tributs i no a través de la CASS

montane-salvans2La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha tancat el treball d’esmenes del projecte de llei de l’IRPF. N’eren 153 i s’han acabat aprovant per unanimitat. El canvi més rellevant per als usuaris és que s’haurà de declarar la renda al departament de Tributs perquè calculi l’IRPF. Una tasca que, en principi, havia de recaure sobre la CASS. Quant a les esmenes demòcrates al projecte de llei de bases de l’ordenament tributari, destaca que s’ha eliminat el paràgraf que impedia emparar-se en el secret professional per no donar informació tributària.

La novetat més destacada, un cop tancat el treball d’esmenes del projecte de llei de l’IRPF, fa referència als càlculs tributaris que, finalment, recauran sobre el departament de Tributs i no sobre la CASS. El president de la comissió legislativa de Finances i Pressupost, Martí Salvans, ha exposat que això significa que els contribuents hauran de posar-se en contacte amb l’administració per declarar les dades personals d’interès a efectes impositius.

Un cop calculat, l’empresa farà la retenció i ho ingressarà a la CASS, amb la quantitat corresponent a les cotitzacions, i la CASS serà l’encarregada de transferir la part de l’IRPF al departament de Tributs.

D’altra banda, del centenar d´esmenes que ha presentat al text del Govern de projecte de llei d´ordenament tributari, el grup parlamentari demòcrata n’ha explicat les més destacades. El text original permetia a l´administració demanar informació a tercers respecte d´algun contribuent. DA creu que cal acotar els supòsits en aquest àmbit en considerar que, com estava redactat, permetia un marge d´actuació massa ampli a l´autoritat tributària. Per això, segons ha explicat el conseller general demòcrata, Xavier Montané, DA ha esmenat el text perquè es preservi el secret bancari i professional i només es pugui accedir a aquesta informació quan ja hi hagi un expedient en curs, ja sigui en fase d’instrucció o d´execució. Es preserva d´aquesta manera el secret bancari i el d´altres col·lectius professionals, com ara notaris o advocats, que per als demòcrates ja estan regulats per les lleis sectorials.

TOTES LES NOTÍCIES