L’IPC se situa en el -0,1% al novembre

Una noia fent la compra. Foto de Anna Shvets de Pexels
Una noia fent la compra. Foto de Anna Shvets de Pexels

La variació anual el novembre del 2020 de l’IPC (Índex de Preus de Consum) és del -0,1% (octubre 2020: +0,0%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC, segons s’exposa en una nota de premsa del Departament d’Estadística.

Els principals grups amb una influència negativa en la variació anual del mes de novembre són: “Begudes alcohòliques i tabac” amb una disminució d’un punt i dues dècimes, situant-se al +2,0%, a conseqüència d’un augment menor del tabac respecte al mateix mes de l’any anterior; “Vestit i calçat” amb una disminució de set dècimes, situant-se al +3,3%, a causa de les promocions en les peces de vestit; “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb una disminució de sis dècimes, situant-se al +1,7%, a conseqüència d’un creixement menor en el preu dels productes frescos respecte el mateix mes de l’any anterior.

Els principals grups de l’IPC que té una influència positiva en la taxa anual de l’IPC són: “Esbarjo, espectacles i cultura” amb un creixement d’un punt i set dècimes, situant-se al -0,9%, a causa d’un augment en el preu de les joguines; “Salut” amb un creixement d’una dècima, situant-se al +1,3%, a causa d’un augment en el preu dels medicaments.

Els grups de l’IPC que han mantingut la variació anual de preus al mes de novembre són: “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” amb el +1,0%; “Ensenyament” amb el +1,5%.

 

La inflació subjacent

La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. Al novembre del 2020 la variació anual se situa al +0,7%, vuit dècimes superior a l’IPC registrat al mateix mes. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement menor en la variació anual dels productes frescos que passa del +3,4% el mes passat al +1,9%. En el cas dels productes petroliers, decreixen més respecte al mes anterior, al passar del -15,5% al -15,8%.

La variació mensual de l’IPC és del -0,2% (novembre 2019: +0,0%).

Els principals grups que destaquen per la seva repercussió negativa són: “Vestit i calçat” amb una variació mensual del -1,3% i una repercussió mensual del -0,09%, a causa de les promocions del mes de novembre a la roba i el calçat; “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb una variació mensual del -0,3% i una repercussió mensual del -0,07%, a conseqüència d’una disminució en els preus dels productes frescos.

El principal grup que destaca per la seva repercussió positiva és “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles” amb una variació mensual del +0,0% i una repercussió mensual del +0,01%, a conseqüència d’un augment en el preus del fuel domèstic.

 

L’IPC dels països veïns

La variació anual de l’IPC d’Espanya de novembre del 2020 se situa al -0,8%. Aquesta estabilització en la variació anual és a conseqüència del creixement en la variació anual d’un punt i mig del grup “Habitatge” amb el -2,2% per l’augment del preu de l’electricitat. D’altra banda, els grups que presenten un decreixement en la variació anual: d’un punt del grup “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb el +1,3% per un decreixement del preu dels productes frescos; i de dues dècimes del grup “Esbarjo i cultura” amb el -0,9% per una disminució dels paquets turístics.

La variació anual de l’IPC de França de novembre del 2020 se situa al +0,2%. Aquest creixement en la variació anual respecte al mes passat és conseqüència d’un augment de tres dècimes en la variació anual del grup “Serveis” amb el +0,7% produït per un creixement en els preus dels serveis de la comunicació. S’explica també, pels preus de l’”Alimentació” (variació anual +2,0%) pel dinamisme en els preus dels productes frescos. D’altra banda, els preus dels “Productes manufacturats” (variació anual -0,3%) decreixen a conseqüència d’una caiguda dels preus de la roba i el calçat. Per útim, el grup “Energia” (variació anual -7,8%) es manté estable respecte al mes anterior.

A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al -0,3% al novembre del 2020 (octubre 2020 -0,3%).

TOTES LES NOTÍCIES