L’IPC se situa a l’abril en -0,7%

La variació anual de l’IPC al mes d’abril del 2016 és del -0,7% (març 2016; -0,5%).

Manté un comportament a l’alça el grup que té variacions mensuals que:
– Es manté quan l’any anterior baixava: “Alimentació” 
– Puja més que l’any anterior: “Esbarjo” 

Mantenen un efecte moderador sobre l’IPC els grups que tenen variacions mensuals que:
– Es mantenen quan l’any anterior pujaven : “Mobles” i “Ensenyament”
– Pugen menys que l’any anterior: “Vestit i calçat” , “Habitatge”  i “Transport” 

Mantenen la mateixa variació mensual els grups:
– “Salut” 
– “Hotels, cafès i restaurants”
– “Béns i serveis diversos”