L’IPC indica una tendència a l’alça d’un 0,6%

Segons ha informat el departament d’Estadística, la variació interanual estimada de l’IPC al mes de novembre del 2019 és del 0,6%, segons el càlcul efectuat mitjançant l’indicador avançat.

Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, es mantindria la variació respecte a l’IPC avaluat al mes d’octubre, que era d’un 0,6%.

En el cas d’Espanya se situa al 0,4%. Un fet que en cas de confirmarse augmentaria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes d’octubre. A França, en canvi, se situa en un 1%, dues dècimes més respecte el registre del mes passat.