L’IPC avançat s’estabilitza en l’1,3%

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) al mes de maig del 2019 és del +1,3%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria una estabilització respecte a l’IPC avaluat al mes d’abril (+1,3%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de maig del 2019 se situa al +0,8%. En cas de confirmar-se disminuiria set dècimes respecte a la variació registrada al mes d’abril. L’IPC avançat de França del mes de maig del 2019 se situa al +1%. En cas de confirmar-se disminuiria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes d’abril. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern.