L’IPC avançat registra una taxa interanual al mes de juliol positiva de l’1,9%

Evolució de l'IPC fins al juliol 2021
Evolució de l’IPC fins al juliol 2021. Font: Departament d’Estadística

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de juliol del 2021 és del +1,9%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de juny (+2,0%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de juliol del 2021 se situa al +2,9%. En cas de confirmar-se augmentaria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny.

L’IPC avançat de França del mes de juliol del 2021 se situa al +1,2%. En cas de confirmar-se disminuiria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny.

Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. Aquest indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb el 99% aproximat dels preus de juliol entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior. L’indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no ha de coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l’IPC, tal i com destaca el departament d’Estadística.

TOTES LES NOTÍCIES