L’IPC avançat del mes d’abril registra un augment de l’1,2%

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus al Consum (IPC) al mes d’abril del 2019 és del +1,2%, segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmar-se, suposaria un augment d’una dècima respecte a l’IPC avaluat al mes de març (+1,1%). Els productes que han contribuït a aquest augment, a l’espera de les dades defiintives, són els carburants que han tingut un augment considerable especialment en el període de Setmana Santa.

L’IPC avançat d’Espanya del mes d’abril del 2019 se situa al +1,5%. En cas de confirmar-se augmentaria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de març. L’IPC avançat de França del mes d’abril del 2019 se situa al +1,2%. En cas de confirmar-se augmentaria una dècima respecte a la variació registrada al mes de març. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d’Estadística del Govern.