L’IPC avançat del juny baixa tres dècimes

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de juny del 2019 és del +1% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC que, en cas de confirmarse, suposaria una disminució de tres dècimes respecte a l’IPC avaluat al mes de maig (+1,3%).

L’IPC avançat d’Espanya del mes de juny del 2019 se situa al +0,4%. En cas de confirmar-se disminuiria quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de maig. L’IPC avançat de França del mes de juny del 2019 se situa al +1,2%. En cas de confirmar-se augmentaria tres dècimes respecte a la variació registrada al mes de maig. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d’Estadística del Govern.