L’Institut Nacional de l’Habitatge licita el sistema d’informació dels contractes d’arrendament

Edifici Administratiu del Prat del Rull
Edifici Administratiu del Prat del Rull. Foto: ARXIU

Per acord del seu Comitè Director, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha  publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la licitació del projecte per al disseny i la implementació del sistema d’informació dels contractes d’arrendament. 

La llei de creació de l’INH crea aquesta base de dades que va ser aprovada per la Taula Nacional de l’Habitatge i que ha de servir per tenir un millor coneixement del mercat del lloguer d’habitatge al país. L’adjudicatària del concurs, amb la col·laboració tècnica del Govern i dels Comuns, haurà de desenvolupar una solució tècnica adaptada que, un cop implantada, s’haurà d’alimentar des dels Comuns. 

El concurs és d’àmbit nacional, obert a les empreses informàtiques del país, ja sigui individualment o vàries conjuntament com a Unió Temporal d’Empreses  (UTE). La licitació s’efectua amb la modalitat ordinària.  

Les empreses licitadores disposen fins a l’11 de febrer del 2022 a les 12 hores per  presentar les ofertes en un sobre tancat i lacrat al Gabinet Tècnic d’Habitatge, a l’Edifici Prat del Rull d’Andorra la Vella. L’obertura de plecs està prevista pel 14 de  febrer del 2022 i, si calgués, pel 17 de febrer del 2022, a les 11 hores.  

L’Institut Nacional de l’Habitatge ha incorporat la perspectiva de gènere i la consideració de la discapacitat com a criteris d’adjudicació, a més dels habituals relatius a la proposta econòmica, a la proposta tècnica, a les referències de l’empresa i a l’equip de treball. 

 

L’Institut Nacional de l’Habitatge publica l’obertura de dos processos  de selecció per cobrir una plaça de tècnic d’administració i una  d’administratiu

També per acord del seu Comitè Director, l’Institut Nacional de l’Habitatge ha  publicat aquest dimecres al BOPA l’obertura de dos processos de selecció per cobrir una plaça de tècnic d’administració i una plaça d’administratiu. Les  persones interessades disposen fins al 4 de febrer a les 12 hores per presentar la seva candidatura al Gabinet Tècnic d’Habitatge, a l’Edifici Prat del Rull d’Andorra  la Vella. 

L’Institut Nacional de l’Habitatge és un organisme autònom amb personalitat  jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi, amb independència de  l’Administració general per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes per la seva llei de creació. La seva missió és analitzar, desenvolupar i executar de forma  integrada polítiques d’habitatge que responguin a les necessitats actuals i als  reptes del futur per garantir l’exercici real del dret a un habitatge digne a tota la  població d’Andorra.

TOTES LES NOTÍCIES