L’estudi realitzat pel Departament de Medi Ambient del Ministeri de Turisme i Medi Ambient sobre la qualitat de l’aire conclou que des del 2006 els nivells de contaminació han davallat significativament fins a assolir en els darrers dos anys els nivells més favorables.

Aquest comportament s’atribueix principalment a la disminució de les emissions dels contaminants a l’atmosfera a causa, probablement, d’una millora de la mobilitat dels vehicles (disminució de la intensitat i de les retencions), d’una disminució de les obres i dels moviments de terra i d’una millora en l’eficiència energètica (controls sobre les calderes de calefacció i disminució del consum).

Dels resultats dels mesuraments a les estacions fixes de referència urbana i periurbana, representatives dels nivells de fons de la vall central, i a partir dels mostrejadors passius distribuïts per tot el país, es conclou que, per a l’any 2012:

Es compleixen els valors límit o de referència per als pol·luents següents:

– El diòxid de sofre (SO2)

– El monòxid de carboni (CO)

– Les partícules inferiors a 10 micres (PM10)

– Les partícules inferiors a 2,5 micres (PM2,5)

– El diòxid de nitrogen (NO2) pel valor límit anual, en zona periurbana i urbana de totes les parròquies. No obstant això, s’incompleix el valor límit a totes de estacions properes al trànsit, excepte a Ordino.

– L’ozó (O3) pel valor objectiu anual per a la protecció de la salut humana i pels llindars d’informació i alerta a la població.També es compleix el valor objectiu per a la protecció de la vegetació.

Els nivells d’immissió de l’ozó s’han incrementat significativament a causa de les successives irrupcions de masses d’aire càlid provinent del nord de l’Àfrica, que van causar un notable increment de les temperatures a l’estiu i, en conseqüència, de les concentracions d’aquest contaminant.

Setmanalment, cal destacar la disminució notable dels nivells d’immissió durant el cap de setmana fins a assolir, per certs contaminants, nivells inferiors als límits normatius. Aquest fet es deu a l’alentiment de les activitats quotidianes.

Diàriament es registra un màxim de contaminació al matí i un augment menys agut a la tarda. Entre les 8 i les 10 del matí, els nivells de NO són superiors als d’NO2, a causa del trànsit de vehicles. A la nit s’enregistren els nivells més baixos.

L’any 2012 es va aprovar la nova estratègia del medi atmosfèric per al període 2012-2016, que dóna continuïtat als treballs realitzats fins ara i que defineix el programa de vigilància i el calendari d’actuacions per als propers anys.

En el marc d’aquesta estratègia es defineixen per al 2016, a més dels valors ºlímit establerts reglamentàriament, uns valors objectius de qualitat de l’aire recomanats per l’Organització Mundial de la Salut per diversos contaminants. L’any 2012 es van complir els valors guia de qualitat de l’aire estipulats per l’OMS en els casos de l’NO2 i de l’SO2 i es van incomplir, però, en el cas de l’ozó i les partícules en suspensió PM10 i PM2,5.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada