L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials creix un 4,4% al gener

Productes frescos com verdures i carns en un establiment comercial
Productes frescos com verdures i carns en un establiment comercial. Foto: ARXIU

L’índex general de vendes de les grans superfícies comercials (en endavant, “IVGS”) augmenta el +4,4% al gener de l’any 2020 respecte al mateix mes de l’any anterior. Si es desglossa aquest índex en productes alimentaris i resta de productes, l’índex de la categoria “Alimentació” puja el +5,4% en comparació amb el període homòleg de l’any 2019. Pel que fa a l’índex de la categoria “Resta de productes”, creix el +3,6% respecte a la mateixa referència.

En relació amb les economies de l’entorn, la variació anual de l’índex general mesurada al gener del 2020 se situa per sobre de la xifra d’Espanya i de la de França.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l’índex corresponent al gener del 2020 experimenta una disminució del -33,2% respecte al de desembre del 2019, tenint en compte que es tracta de les dades originals que no descompten factors estacionals ni els efectes de calendari.

Pel que fa a l’índex de vendes de les grans superfícies a preus constants, és a dir, un cop eliminat l’efecte dels preus, al gener del 2020 ha crescut el +2,7% respecte al gener de l’any anterior. Pel que fa a l’índex de la categoria “Alimentació”, augmenta el +3,2%, mentre que l’índex relatiu a la categoria “Resta de productes” puja el +2,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Per tant, la dinàmica de l’IVGS i els seus dos components a preus constants segueixen la mateixa tendència de la dels preus corrents. D’altra banda, la magnitud de l’índex, excepte el de la resta de productes, disminueix per l’efecte dels preus respecte a la mesura dels preus corrents.

L’índex d’ocupació de les grans superfícies comercials s’elabora a partir del total del personal ocupat mensualment en aquest tipus d’establiments, distingint entre sexe i tipus de jornada laboral. Al gener del 2020, l’índex d’ocupació de les grans superfícies del comerç al detall creix el +2,2% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, mentre que representa una disminució del -0,9% respecte a l’enregistrat al desembre del 2019.

Pel que fa al volum de dones i homes ocupats en les grans superfícies comercials al gener del 2020, el 63,9% correspon al gènere femení i el 36,1% restant al gènere masculí, distribució que presenta una gran estabilitat durant els darrers dotze mesos. Si comparem les dades amb el mateix període de l’any anterior, podem veure que la proporció de dones ocupades en aquest tipus d’establiments creix el +3,2% al gener del 2020. D’altra banda, la proporció d’homes ocupats en les grans superfícies cau el -5,3% aquest mateix mes.

La jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials al gener del 2020 es distribueix entre el 94,0%, que té una jornada laboral a temps complet, i el 6,0% restant dels ocupats, que gaudeix d’una jornada laboral a temps parcial. Aquestes proporcions es mantenen pràcticament idèntiques al llarg dels darrers dotze mesos.