L’índex de sinistralitat laboral a Andorra és del 3,2%, el doble que la mitjana europea

L’índex de sinistralitat laboral a Andorra és del 3,2%, per sobre de l’1,5% de la mitjana europea, però més similar al dels països veïns, tenint en compte que a França és del 3,3% i a Espanya del 2,8%. Així es desprèn dels aclariments aportats aquest dijous pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que ha indicat que, malgrat que el nombre d’accidents laborals registrats per la CASS el 2016 és de 3.600, per comparar la dada amb les que recull l’Eurostat cal comptabilitzar només els accidents que han requerit una baixa d’un mínim de quatre dies, de manera que la xifra a comparar és la de 1.425 accidents. Espot atribueix l’elevat índex d’Andorra a la poca cultura de prevenció de riscos que hi ha, tenint en compte que la llei va entrar en vigor el 2013, i també al fet que les prestacions socials en cas d’accident laboral són superiors a les dels accidents comuns.

Arran d’una pregunta formulada pel conseller general liberal Ferran Costa, preocupat per l’elevat nombre d’accidents laborals registrats durant l’any 2016, que van ascendir a 3.600, el ministre Xavier Espot ha reconegut que són elevats però que per tal de comparar l’índex amb la metodologia de l’Eurostat cal agafar la xifra d’accidents que hagin requerit una baixa d’un mínim de quatre dies, que ascendeixen a 1.425, de manera que l’índex de sinistralitat laboral és del 3,2%, per sobre de la mitjana europea, que és de l’1,5% però per sota del de França, que ascendeix al 3,3%. Espot ha detallat que el nombre d’accidents laborals de l’any passat va generar 71.429 dies de baixa laboral i una despesa econòmica de 7,8 milions d’euros. A més, les xifres del gener i febrer d’enguany també marquen una tendència a l’alça dels accidents, amb 801 sinistres registrats, front als 753 del mateix període de l’any passat.

Espot atribueix aquest elevat índex de sinistralitat a la falta de cultura de prevenció de riscos tant per part dels empresaris com dels treballadors, tenint en compte que la legislació és de l’any 2013, i també al fet que les prestacions socials en cas d’accident laboral són superiors a les dels accidents comuns. Amb tot, confia que l’augment de les inspeccions i la tasca de pedagogia que s’està duent a terme contribuirà a reduir el nombre d’accidents.

Text i foto: ANA

TOTES LES NOTÍCIES