L’INAF actuarà com a supervisor del sector de les assegurances

El Govern ha aprovat, en la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimarts, a demanda del titular de Finances, Jordi Cinca, el projecte de llei de modificació de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. Amb aquest text queda establert que l’INAF actuarà com a regulador i supervisor del sector de les assegurances i reassegurances d’Andorra.

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el titular de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que el text aprovat complementa la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, que estipula en el seu articulat, abans de la seva entrada en vigor el dia 1 de gener del 2018, la transformació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) en l’Institut Nacional Andorrà d’Assegurances i Finances (INAAF), per assumir les funcions d’autoritat supervisora d’aquest sector. Les noves funcions atribuïdes a l’INAF no modifiquen cap altre element de la seva naturalesa jurídica o la capacitat d’obrar i la seva independència de l’administració general.

El projecte de llei també inclou modificacions relatives a la descripció de la missió i els objectius de la supervisió del sector assegurador i reassegurador així com les potestats de control i supervisió, i els criteris d’exercici. El text atribueix les competències d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, tant al Consell d’Administració de l’INAAF com a la seva Direcció General.

La nova normativa també regula el deure de confidencialitat i reserva i els mecanismes de cooperació interna i transfronterera en l’àmbit de les assegurances i reassegurances, establerts a la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances. De la mateixa manera introdueix un capítol què determina la relació i regulació de les taxes que seran aplicables al sector i que permetran compensar parcialment l’increment dels costos de l’INAF deguts a l’assumpció de les seves noves funcions com a supervisor d’assegurances i reassegurances.

També, una de les disposicions finals previstes, està destinada a garantir la seguretat jurídica respecte del règim de distribució de determinades competències entre el Director General i el Consell d’Administració de l’INAAF en el nou model de supervisió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.