Licitats treballs al viaducte del lloser d’Encamp i a la voravia de l’avinguda Pont de la Tosca

El Govern ha licitat les obres de rehabilitació del viaducte del lloser d’Encamp, ubicat a la carretera general 2. El termini d’execució previst és de 10 setmanes. Les ofertes a aquest concurs podran presentar-se fins el pròxim 12 de maig.

La necessitat d’intervenció en aquest pont ha vingut determinada pels resultats de l’inventari, inspecció principal i programa de rehabilitació i manteniment de les obres de fàbrica de la xarxa de carreteres. En aquest sentit, l’estudi havia evidenciat diferents patologies com l’oxidació de les bigues, la manca d’impermeabilització o la necessitat de millores en paviments de les voravies, juntes i drenatges, entre d’altres.

D’altra banda, i a proposta del ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, també s’ha licitat el projecte d’arranjament d’un tram de la voravia a l’Avinguda Pont de la Tosca d’Escaldes-Engordany. Les ofertes es podran presentar fins el pròxim 12 de maig. El termini d’execució previst és de 6 setmanes.

El Ministeri d’Economia i Territori ha constatat l’important deteriorament que pateix un tram de voravia de la CG3, a les proximitats de l’enllaç amb la CG2 (avinguda Pont de la Tosca) concretament entre la rotonda i el pont d’accés a la deixalleria del comú d’Escaldes-Engordany. En aquest sentit, i amb la conformitat del comú d’Escaldes-Engordany, es va procedir a la redacció del projecte avui licitat.

Amb aquesta actuació es vol aconseguir principalment augmentar la seguretat dels vianants i alhora homogeneïtzar aquest tram de voravia amb la resta de les existents en aquesta zona. El projecte servirà per eixamplar, reparar i unificar aquesta voravia.