Licitat el concurs per dur a terme l’auditoria energètica dels béns immobles del Govern

Auditori Nacional d'Andorra
Auditori Nacional d’Andorra. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la licitació del concurs per a l’elaboració de les auditories energètiques dels edificis o béns immobles calefactats del Govern d’Andorra en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

En aquest sentit, segons les dades del darrer inventari de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del 2017 a Andorra, el 23% de les emissions provenen de l’edificació. Per aquest motiu i d’acord amb el rol exemplar que marca la Litecc a l’Administració, la priorització de les accions d’estalvi i eficiència energètica dels edificis que són béns patrimonials de l’Administració Pública és un element clau en les polítiques energètiques per garantir un desenvolupament sostenible.

La quantitat total d’immobles que són patrimoni de Govern, de gestió directa i que són calefactats és de 60; d’entre els quals es destaquen, a tall d’exemple, l’Edifici Administratiu del Govern, l’Auditori Nacional; l’Estació Nacional d’Autobusos o la Universitat d’Andorra. Així doncs, es preveu que l’adjudicatari visiti i realitzi les mesures necessàries per a avaluar energèticament a aquests edificis. Principalment, les auditories a cada edifici o bé immoble hauran d’identificar les característiques i/o problemàtiques energètiques dels béns immobles, tenint en compte els aspectes de millora d’ús de l’edifici.

Per verificar el rendiment energètic global de l’edifici i de les instal·lacions, l’adjudicatari ha de desenvolupar un programa de mesuraments que ha de tenir en compte elements relatius, entre d’altres, a la calefacció, refrigeració i ventilació, a les xarxes elèctriques, al rendiment de les calderes o a les condicions interiors d’humitat i de temperatura.

D’aquesta manera, les problemàtiques que es detectin seran les que condicionaran en el futur els projectes necessaris per a la renovació dels edificis calefactats amb l’objectiu d’assolir els requisits d’eficiència energètica en l’edificació d’acord amb la Litecc. A més, a partir de les auditories, s’haurà d’elaborar un model de manual intern d’ús energèticament eficient de les instal·lacions (d’acord amb l’article 42.2 de la Litecc), el qual ha d’incorporar els elements de millora orientats a la gestió que fan de l’edifici els diferents usuaris, prioritzant qüestions, entre d’altres, com el consum energètic o l’estalvi d’emissions de CO2.

La modalitat de la licitació és concurs nacional i per procediment obert amb modalitat ordinària. La data límit de presentació d’ofertes és l’11 de novembre d’enguany al Servei de Tràmits de l’Edifici Administratiu del Govern. El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta als webs www.tramits.ad o www.e-tramits.ad o recollir al mateix Servei de Tràmits.

TOTES LES NOTÍCIES