Licitada la 2a fase de les de millores a la CS-520 de la Comallempla, a la parròquia de la Massana

La neteja d'una cuneta
La neteja d’una cuneta (iStock)

El Govern ha aprovat tornar a licitar el concurs de la segona fase de les actuacions de millora a la CS-520 de Comallempla, a la parròquia de la Massana. La situació del tram objecte del projecte es troba en el punt quilomètric 0+430 de la Carretera Secundària de Comallempla i té una llargada aproximada de 250 metres lineals, on es millorarà tot el sistema de drenatges, tant de pous com de cunetes, evitant un excés de volum d’aigua que es concentra en un sol punt i que permeti prevenir problemes d’erosió i impacte de sòlids.

La forma de licitació es farà mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al 12 d’octubre del 2022.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l’endemà de la demanda. Es pot sol·licitar informació complementària a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres del Ministeri de Territori i Habitatge.

TOTES LES NOTÍCIES