L’Executiu destina 12 milions d’euros a diferents partides de Salut i Benestar

El Govern ha aprovat aquest dimecres destinar un total de 12.109.046 euros repartits en diferents partides de Salut i Benestar, uns compromisos de despesa la validació dels quals ha estat possible gràcies a l’entrada en vigor del pressupost 2013 des del primer dia de l’exercici. L’Executiu ha validat, a proposta de la ministra de Salut i Benestar, Cristina Rodríguez, un compromís de despesa de 6.699.467 euros per finançar les despeses de les branques general, de jubilació i prestacions familiars, d’acord amb la Llei de la Seguretat Social.

També s’ha aprovat destinar fins a 916.082 euros per finançar el mòdul social i d’atenció a la dependència dels centres sociosanitaris SAAS – El Cedre i la Residència Sant Vicenç d’Enclar.

El Govern ha aprovat 10 partides més en l’àmbit de Benestar per finançar diferents àrees de treball. Entre aquestes, destaquen 927.540 euros per fer front al finançament de la Residència Solà d’Enclar; 552.593 euros corresponents a les previsions de cotitzacions socials a la CASS de les persones amb discapacitat, majors de 18 anys i fins que compleixin els 65 anys; 940.067 euros per a les pensions de solidaritat de l’exercici 2013; 1.154.478 euros pel finançament de les quotes dels usuaris dels diferents programes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell; i 418.622 euros per fer front a les despeses del transport públic de les persones posseïdores de la targeta magna (gent gran) i de la targeta blava (persones amb discapacitat).

La resta de dotacions es distribueix de la següent manera:

–    58.158 euros corresponents a les transferències de capital de la Residència Solà d’Enclar
–    217.544 euros per cobrir el dèficit pressupostari de la Guarderia de Dames de Nostra Senyora de Meritxell.
–    194.476 euros per fer front al finançament de la Creu Roja Andorrana.
–    10.123 euros com a import corresponent al lloguer dels pisos de la Societat Joves i Vivenda Alternativa, SLU.
–    19.896 euros pel lloguer dels locals de la Federació Andorrana d’Associacions de persones amb Discapacitat (FAAD).

 

TOTES LES NOTÍCIES