L’Executiu assigna els treballs de planificació, coordinació i elaboració del PNJA

Una parella de joves asseguts en un banc
Una parella de joves asseguts en un banc (Unsplash)

Assignats, per part de l’Executiu, els treballs de planificació, coordinació i elaboració del Pla Nacional de la Joventut d’Andorra (PNJA), que ha recaigut sobre la Fundació Marianao per un import de 24.970 euros. La licitació s’ha fet a través d’un concurs públic internacional i procediment obert.

La fundació té experiència en projectes adreçats a la població juvenil, així com en desenvolupar eines per a afavorir la participació del col·lectiu durant tot el procés d’elaboració del pla. Per a procedir a l’adjudicació s’han valorat aspectes com l’experiència prèvia de l’entitat, l’anàlisi detallat de la proposta i la viabilitat i coherència de la mateixa.

L’entitat seleccionada haurà de planificar i coordinar l’elaboració del PNJA, desenvolupant línies estratègiques i un pla d’acció. També haurà de proposar mecanismes que afavoreixin la participació juvenil durant tot el procés d’elaboració del pla.

Per a assolir aquests objectius, l’adjudicatària, prèviament, haurà d’elaborar una diagnosi sobre la situació de la joventut a Andorra, incorporar tots els documents i propostes ja existents (com l’Acord de Joventut o el Pla Nacional d’Infància i Adolescència), analitzar el rol dels actors implicats en l’àmbit de la joventut o recomanar indicadors per a fer el seguiment del PNJA; entre d’altres.

Amb el PNJA també es té l’objectiu de fomentar la participació activa dels joves a tots els nivells del treball de joventut i, alhora, reforçar la coordinació dels diferents actors implicats en aquesta matèria. El nou pla s’alinearà amb les recomanacions del Consell d’Europa i amb l’Estratègia de la Unió Europea per a la Joventut 2019-2027.

TOTES LES NOTÍCIES