L’esgotament de la quota de temporada és del 75,9%

En data del 31 de desembre del 2011 l’esgotament global de les quotes de temporada és del 75,9% amb 2.667 autoritzacions acordades. En total s’han concedit 1.556 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 1.111 per als extra comunitaris. La dinàmica de les contractacions al 31 de desembre se situa, en comparació a la mateixa data de l’any anterior, en un -19,3% del consum les quotes d’extra comunitaris i un augment del +5,1% del consum de les quotes per a comunitaris. La contractació de personal per les quotes de temporada 2011-2012 és inferior a les dades de l’any anterior a la mateixa data (-191 treballadors, -6,7%) i destaca un cert pessimisme dels sectors turístics, l’únic sector que destaca com a positiu és el d’agències de viatge (+6,7%).

El dia 20 d’octubre del 2010 van ser aprovats per Govern 5 reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern.

En data del 31 de desembre del 2011, data de tancament d’aquesta nota, l’esgotament global de les quotes de temporada és del 75,9%. Les places per personal comunitari estan utilitzades al 89,2% mentre que per les del personal extra comunitari ho són al 66,5%.

En total s’han concedit 1.556 permisos de treball temporal per a personal comunitari  1.111 per als extra comunitaris. Sense tenir en consideració les quotes per agències de viatge i les de comerç al detall, que es van ampliar aquest any de manera important en previsió de l’acollida del turisme rus, la quota de la qual s’ha fet menys ús és la d’extracomunitaris de pistes, que està utilitzada al 74,3% al 31 de desembre 2011.

En global el nombre de contractacions de temporers s’ha reduït del -6,7% per comparació al mateix període de l’any passat.

La dinàmica de les contractacions al 31 de desembre se situa, en comparació a la mateixa data de l’any anterior, en un -19,3% del consum les quotes d’extra comunitaris i un augment del +5,1% del consum les quotes per a comunitaris. Aquest fet confirma la tendència de les temporades anteriors de reducció de l’ús de personal extracomunitaris, a excepció aquí també de les quotes per agències de viatge que es van ampliar aquest any de manera important en previsió de l’acollida del turisme rus.

En global l’evolució dels decrets de quota presenta una variació positiva en comparació a la temporada anterior d’un +1,9%. Aquesta any s’han presentat quotes pel sector del comerç al detall amb un total de 100 quotes a causa de la important acollida del turisme rus.

Les quotes per comunitaris experimenten un creixement del +2,6%, que ve marcat sobretot pel personal de pistes que presenta una evolució notablement positiva en cada temporada. El sector de lloguer d’esquí i d’agències es mantenen estables en comparació la temporada 2010-

2011 però registren un increment si els comparem amb la del 2009-2010. No obstant, el sector de l’hoteleria varia lleugerament a la baixa amb un -2,1%. Per les quotes d’extra comunitaris la seva evolució és negativa amb un -4,6%. A l’inversa que els comunitaris, l’hoteleria presenta una evolució positiva en comparació aquesta darrera temporada d’un +8,4%. En canvi, les quotes pel personal de pistes s’han reduït amb un -20,8%.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *