L’Escola de Meritxell inicia les activitats amb una conferència sobre el “Model d’intervenció”

El passat dimarts dia 5, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella va acollir l’inici de les activitats de l’Escola Especialitzada Nostra Sra. de Meritxell, amb una conferència sobre el “Model d’intervenció per a persones amb discapacitat intel·lectual del desenvolupament (TDI)  amb dificultats en la regulació de les emocions i la conducta”.

La xerrada va anar a càrrec del doctor Ramon Novell, llicenciat en Medicina i especialitzat en Psiquiatria  que va fer un recorregut per les diferents etapes de la “intervenció” . Va aportar diverses dades sobre el nivell del tractament  farmacològic, que a Catalunya concretament és molt elevat respecte a altres països de l’entorn.

Segons l’especialista, hi ha una certa manca d’avaluació dels malalts que de fer-se, permetria una reducció d’aquesta medicació en favor d’un “model d’intervenció psicològica i sociosanitària, que seria més eficient. Entre les dades que va donar el doctor Novell, hi consta que a Catalunya hi ha 30.000 persones amb TDI (Transtorn Desenvolupament Intel·lectual).  Va dir que el Transtorn de la Conducta pesa molt en els tractaments i que en  l’estudi de la conducta, és  un “repte “ entendre que li passa a l’afectat, ja que un 15 % tenen discapacitat intel·lectual.

L’atenció dels transtorns de conducta implica una atenció 10 vegades superior a les “Urgències”, segons un estudi realitzat a Catalunya i basat en les dades recollides dels últims 6 mesos de l’any 2014.

Comparativament amb Anglaterra, el percentatge de tractaments amb psicofàrmacs a Catalunya, és molt elevat, ja que, caldria revisar les avaluacions i ajustar els diagnòstics del  47 % de nens tractats.

Donades les diferències del cervell de les persones amb autisme, els recursos que cal aplicar són diferents en cada una de les patologies, així que es percep una manca de revisió periòdica , ja  que el 60% dels tractaments i dels diagnòstics no han estat revisats oportunament com seria desitjable, possiblement per manca d’inversió per part de les xarxes assistencials dels diferents països, que inclouen Catalunya.

També va fer referència al síndrome de Prader-Villi una malaltia genètica que provoca  problemes d’obesitat i que s’inicia dels 6 mesos als 6 anys.  Requereix una intervenció també multidisciplinar que implica als nutricionistes i altres experts per poder minimitzar els seus efectes en les persones afectades, que alhora pateixen malaltia mental.

El doctor Novell, va explicar que juntament amb un grup d’investigadors, van realitzar a Catalunya un treball aprofundit sobre els problemes de la conducta (2009-2010) . Segons aquest estudi,  que malauradament no ha estat publicat,  hi ha moltes persones que tenen dificultats per regular les emocions, la qual cosa no es resol  amb fàrmacs, sinó que fa falta aplicar un model d’intervenció sociosanitaria que implica tres factors determinats: biològics,psicològics i socials.

Segons el doctor Novell, la majoria d’afectats per “Transtorns de la conducta”,  no solen expressar queixes espontànies i una de les primeres causes és el “desconfort” en què es troben. Per altra banda, a vegades hi  ha l’absència d’un adequat diagnòstic per a l´ús clínic. Tanmateix, l’especialista va defensar l’abordatge multidisciplinar dels problemes conductuals per a millorar les condicions de vida de les persones afectades i del seu entorn familiar i social.

Va fer referència a les aportacions del també Psiquiatre Nick Bouras (profesor emèrit del King’s College de Londres), que ha publicat diferents llibres on destaca la publicació del 1999, en el el qual  analitza amb profunditat el retard mental així com el risc d’exclusió de les persones afectades.

En una altra línia, Novell va parlar de l’Infradiagnosi  i va destacar que a Catalunya la taxa de medicaments que s’apliquen en les malalties mentals és mes alta que en altres països del nostre entorn. No està clar que el transtorn de la conducta tingui el seu origen en un desequilibri neuroquímic, així que el tractament farmacològic hauria de fer-se només “Si es precisa” (Si és imprescindible).

El doctor Novell aconsella incloure l’estudi dels TDI en els plans docents i de fet actualment  a Catalunya els professionals passen una setmana als Departaments de Salut Mental amb l’objectiu de dotar-se d’un mètode de treball i dels coneixements, així com d’establir un procés d’avaluació contínua.

El doctor Novell va plantejar una  pregunta… Qui decideix, la persona i les seves famílies?  o els funcionaris de torn?. Ell considera que és molt important el “com” els professionals “intervenen” en els protocols per a facilitar l’autodeterminació i els processos cognitius.  Aconsella als professionals posar-se les seves “sabates” (que es posin al seu lloc) i no fer intervencions que no farien en públic.  Afavorir el sistema de comunicació i donar un “suport actiu” centrat en la persona, la qual cosa equival a ser un gestor que aporti un “suport conductual positiu”.

Per altra banda l’especialisa va remarcar que els plans de treball han de ser molt clars, i els serveis de suport molt especialitzats, el que requereix una constant formació dels professionals d’arreu. 

Finalment,  en acabar la xerrada, la directora de l’EENSM Sra. Celine Mandicó va dir que totes les millores tenen com a objectiu l’atenció integradora dels usuaris així com afavorir  la seva autonomia. En aquesta línia la directora va dir que tots els professionals del centre reben formació continuada. També es treballa en propiciar la recerca del millor “Model d’intervenció psicopedagógica” sempre centrat en la persona. 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.