Les vendes de les grans superfícies augmenten un 2% el darrer any

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació positiva del 2%, a preus corrents, el mes de gener del 2019 respecte al mes de gener de l’any anterior. La dels preus corrents és una mesura econòmica d’una variable en un moment concret i que reflecteix els creixements a causa de la variació real i a la variació de preus.

Si es desglossa l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris augmenta el 8% i, en canvi, la venda de la resta de productes (no alimentaris) disminueix el 2,5% en comparació al mateix període de l’any anterior. Aquesta variació anual se situa entre la xifra d’Espanya (+2,3%) i França (+1,9%), si bé la dinàmica dels dos subgrups (productes alimentaris i no alimentaris) és diferent en cada cas.

Pel que fa l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus) augmenta el 3% el gener del 2019 respecte al període homòleg de l’any anterior, on les vendes de productes alimentaris augmenten el +7% i les vendes de la resta de productes disminueix el 0,5%. D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials en el mes de gener del 2019 es manté constant respecte al mateix mes de gener de l’any anterior, on més del 60% són dones i quasi bé el 95% disposa de contractes de jornada completa. Les dades han estat facilitades aquest divendres pel departament d’Estadistica del Govern.