Les transaccions immobiliàries disminueixen un 17,7%

Durant el segon trimestre de l’any 2019 es constata una disminució del 17,7% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al segon trimestre de l’any anterior, així mateix com una disminució del 2,2% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos. En relació amb el nombre de béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2019, han disminuït el 29,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on totes les categories de béns immobles transmesos han experimentat un decrement per sota del 20%.

Amb referència a la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos representa una disminució del 7,3%. En relació amb el tipus d’obra, els béns immobles d’obra nova transmesos en el segon trimestre del 2019 han disminuït el 98,1% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Per la seva banda els béns immobles transmesos de segona mà han disminuït el 27% en què totes les categories de béns immobles disminueixen per sota del 20% respecte al trimestre de l’any anterior.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2019, ha incrementat el 31,9% respecte al segon trimestre de l’any anterior, especialment en el cas de terrenys i places d’aparcament i altres construccions. Segons el tipus d’obra, el valor total dels béns immobles d’obra nova ha disminuït el 99,9% i el valor dels darrers dotze mesos ha disminuït el 84,9%. Pel que fa al valor dels béns immobles de segona mà, ha incrementat el 34,7% i l’acumulat en els darrers dotze mesos creix el 27,2%.

TOTES LES NOTÍCIES