Les transaccions immobiliàries augmenten més d’un 150% el segon trimestre de l’any

Una immobiliària
Una immobiliària. Foto: Arxiu

En el segon trimestre de l’any 2021 es constata un increment del 158,1% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte del segon trimestre de l’any anterior, així com un augment del 38,2% en relació amb l’acumulat en els darrers dotze mesos.

Respecte al nombre de béns immobles transmesos, han incrementat el 139,3% respecte al segon trimestre de l’any 2020, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un augment, tal com publica el departament d’Estadística. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del 35,1%.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha incrementat un 174,2% respecte al segon trimestre de l’any 2020, on totes les agrupacions de béns immobles han incrementat. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del 33,11%.

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha augmentat el 155% respecte al segon trimestre de l’any anterior, on totes les agrupacions de béns incrementen. La variació anual de l’acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix un increment del 17,2%. Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha disminuït el 3,2% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES