matricules

El ministre d’Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa que les reserves per obtenir les plaques de matrícula personalitzades es podran realitzar a partir del pròxim dilluns 29 de desembre. Aquestes matrícules, la regulació de les quals ha estat impulsada pel Govern, desperten interès en certs col·lectius i part de la societat andorrana i, segons Alcobé, l’objectiu és que “puguin esdevenir un símbol d’identitat i innovador propi de l’Estat, al mateix temps que suposar una front d’ingrés per a les arques públiques”.

Pel que fa al cost d’aquestes matrícules personalitzades, hi ha diversos tributs relacionats. D’una banda, la taxa de reserva de matrícula personalitzada, que en tots els casos serà de 40,74 euros. En segon lloc, es crea la taxa d’atribució de placa de matrícula personalitzada, que serà igualment un pagament únic que oscil·larà entre els 300 i els 6.000 euros, en funció de les combinacions escollides. Finalment, el tercer tribut que regula aquestes plaques personalitzades és la taxa de tinença, que en aquest cas serà anual i en tots els casos serà de 200 euros l’any.

La matricula personalitzada permet seleccionar les lletres i xifres fins a un màxim de 5 caràcters, d’acord amb unes regles determinades, mantenint el disseny i la composició de la matrícula ordinària actual. En cap cas representa una modificació de la imatge i del disseny del model actual (forma, color, fons, tipografia) ni serà un nou model de matrícula de fantasia que utilitzi imatges o pictogrames.

Els vehicles que podran portar la matrícula personalitzada seran les motocicletes (categoria L, excepte ciclomotors), els automòbils de quatre rodes (categoria M), els vehicles de transport de mercaderies (categoria N) i remolcs i semiremolcs (categoria O). En canvi, no la podran portar els vehicles del cos diplomàtic i consular, els vehicles amb matrícules temporals, turístiques o de prova, els vehicles antics i de museu, els vehicles especials, les motos de neu i els ginys mecànics.

Entre les característiques a complir, caldrà que es tracti de només lletres (alfabet català, en majúscules i sense accents) i xifres aràbigues del 0 al 9. Les lletres hauran d’anar abans de les xifres, i el nombre de caràcters serà d’un mínim de 2 i màxim de 5. Les xifres no podran anar soles i les matrícules de 5 caràcters hauran de tenir un mínim de dues lletres per evitar coincidir amb la numeració actual. Es prohibeixen els signes d’Estat, marques registrades, cos diplomàtic, missió diplomàtica, missió consular, matrícules temporals i matrícules de prova. També es prohibeixen combinacions que formin expressions contraris a la moral i odre públics.
Entre els criteris generals, destaca el fet que els sol·licitants poden demanar una matrícula personalitzada tant de vehicles nous com de vehicles ja matriculats, mentre que la matrícula serà propietat del sol·licitant, que la podrà traslladar a un altre vehicle de la seva propietat. En tot cas, una matrícula només podrà utilitzar-se en un únic vehicle alhora, inscrivint-ho a la carta groga.

De fet, els vehicles no perdran mai la matrícula ordinària, que la recuperaran en cas de traslladar o donar de baixa la matrícula personalitzada. Queda prohibida tota comercialització, venda, cessió i donació de matrícula personalitzada, amb l’excepció de casos de successió i defunció del seu titular. Hi haurà un màxim de tres reserves vigents alhora per sol·licitant.

Finalment, pel que fa al procediment, aquest s’iniciarà amb l’entrada de la sol·licitud de reserva de la matrícula i el pagament de la taxa de reserva. El Govern valorarà la sol·licitud i resoldrà en un màxim d’un mes, per ordre d’entrada de les sol·licituds. En aquest moment la reserva tindrà una vigència de dos mesos un cop el Govern hagi resolt. Posteriorment, el procediment d’atribució s’iniciarà amb una sol·licitud de la matrícula a un vehicle concret, seguida per la valoració i atribució per part del Govern en un termini màxim d’un mes. La taxa d’atribució es pagarà en el moment de recollir aquesta resolució.

Els tràmits previs a l’obtenció de la matrícula personalitzada s’hauran de davant del Govern, mentre que les plaques es podran recollir a l’Automòbil Club d’Andorra (ACA).

(Foto: S.F.G.)