De l’11 al 22 de març tindrà lloc el període de preinscripció per al curs escolar 2013-2014. Durant aquest termini caldrà presentar les sol·licituds d’admissió d’alumnes per a poder cursar segon cicle d’educació infantil, primària i ESO als centres docents sufragats amb fons públics (escola pública i escola privada concertada).

Per formalitzar la preinscripció, cal omplir la sol·licitud que es facilita de manera gratuïta en qualsevol centre docent de la ciutat: les escoles Pau Claris, Albert Vives, La Valira i Castell-Ciutat, així com el col•legi La Salle i l’institut Joan Brudieu, o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de La Seu d’Urgell, ubicada a les mateixes dependències de l’Ajuntament urgellenc. En el curs de P3 a l’escola La Valira només podran realitzar una sol·licitud de preinscripció els germans d’alumnes que ja es trobin actualment escolaritzats en aquest centre.

La preinscripció cal tramitar-la en el centre educatiu que es triï en primera opció o a la mateixa OME. També es pot realitzar la preinscripció a través d’internet a l’adreça www.gencat.cat/preinscripcio . La tramesa de sol·licituds de manera telemàtica serà fins a les 24 hores del dia 21 de març.

Oficina Municipal d’Escolarització de la Seu d’Urgell

L’OME, que des de ja fa nou cursos ofereix als urgellencs informació per l’escolarització dels infants i joves, també facilita informació de tota l’oferta escolar obligatòria i no obligatòria que existeix a la capital de l’Alt Urgell, així com informació sobre el procés de matriculació, preinscripcions escolars durant tot l’any i la gestió de la matrícula.

Aquest servei municipal també facilita informació sobre l’oferta educativa de la nostra ciutat, així com les instal·lacions en que compta, els serveis que s’ofereixen, les activitats extraescolars que programen i els contactes amb la direcció dels diferents centres educatius.

Altres finalitats de l’OME és vetllar pel compliment de la legalitat en el procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació mitjançant la comissió d’escolarització, establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.

A més, l’OME haurà de procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar.

Calendari de preinscripció 2013-2014

-Presentació de sol·licituds: de l’11 al 22 de març, ambdós inclosos. (per Internet es pot fer fins a les 24 hores del dia 21 de març).

-Publicació de les llistes de les sol•licituds baremades: 11 d’abril.

-Termini per a presentar reclamacions: del 12 al 16 d’abril.

-Publicació de les llistes amb el barem definitiu: 22 d’abril.

-Publicació de les llistes de l’alumnat admès: 24 de maig.

-Període de matrícula: del 10 al 14 de juny.

Els criteris de prioritat

Els criteris generals per ordenar les sol•licituds de preinscripció a les escoles i instituts són els següents:

• Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre: 40 punts.

• Per proximitat de domicili o lloc de treball al centre sol•licitat en primer lloc (només una opció):

-Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.

-Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.

• Si els pares o tutors reben l’ajut de la renda mínima d’inserció:10 punts.

• Per discapacitat de l’alumne/a, germans, pares o tutors igual o superior al 33%: 10 punts.

• En el cas de batxillerat, la nota mitjana.

Els criteris complementaris són aquests:

• Família nombrosa: 15 punts.

• Malaltia crònica del sistema digestiu (inclosa la celiaquia) que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts.

• Si els pares o tutors o un germà de l’alumne han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol•licitud: 5 punts.

Documentació a presentar

Documentació identificativa

 

Per a realitzar la preinscripció per al curs 2013-2014 de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO cal presentar:

 

• certificat de convivència.

• l’original i una fotocòpia del llibre de família.

• L’original i una fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI).

• L’original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).

 

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat (només per al criteri o els criteris de prioritat al•legats a la sol•licitud de preinscripció).

 

• Renda anual de la unitat familiar.

o Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

• Proximitat del domicili de l’alumne (o proximitat del lloc de treball de la persona sol•licitant).

o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant.

o Quan el domicili habitual que s’al•lega no coincideix amb el DNI de la persona sol•licitant de l’alumne.

o Quan es consideri el domicili del lloc de treball, cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès aquest efecte per l’empresa.

• Germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

• Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne, el pare, la mare o tutors o els germans.

o Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família.

• Família nombrosa o família monoparental.

o Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Malaltia crònica de l’alumne que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

o Informe emès per un metge o certificat mèdic oficial, en què s’indiqui que l’alumne té diagnosticada una malaltia crònica i de quina es tracta.

o Si els pares, tutors o germans de l’alumne han estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè aquest ho pugui comprovar.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’Oficina Municipal d’Escolarització (telèfon 973 350 010, ext. 8086/8087/8088), o a www.laseu.cat/ensenyament o a www.gencat.cat/preinscripcio

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada