Les persones que busquen feina s’incrementen en un 12,5% al gener

El nombre de persones que estan en recerca d’un lloc de treball inscrites al Servei d’Ocupació ha augmentat un 12,5% al gener, passant de les 881 del passat mes de desembre a les 991. Així ho ha fet públic aquest dijous el Departament d’Estadística en una nota en la que posa de relleu que aquest mes no hi ha hagut cap contractació a través del Programa de Treball Temporal i han finalitzat contracte un total de 48 persones, de les quals 12 van ser contractades pel Govern i 36 per les parapúbliques i pels comuns.

El nombre global de demandants en recerca de feina al gener és de 991 persones i el de millora de 173 persones, amb una variació respecte el mes de desembre del 2012 del 12,5% i -3,4% respectivament. Respecte el gener del 2012 hi ha una variació positiva del 43,6% pels demandants en recerca i pels demandants en millora un 7,5%.

Pel que fa al nombre total de llocs de treball és de 155 (-27,2% respecte el mes de desembre del 2012, i -12,4% respecte el mateix mes de l’any anterior), el que es tradueix en que per cada lloc de treball ofert, hi ha set persones inscrites. Les dades també mostren que per l’acumulat dels dotze mesos hi ha una mitjana de 975 demandants en recerca i 189 en millora amb una variació anual positiva respecte a la mitjana de febrer del 2011 fins al gener del 2012 del 49,3% i del 15,2%, respectivament. La mitjana de llocs de treball és de 212 amb un augment percentual respecte l’any anterior del 26,5%.

De les 991 persones inscrites al Servei d’Ocupació que busquen feina, el 23,1% estaven en recerca de treballs de la construcció, el 22,1% són treballadors no qualificats i el 17,6% són treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors. Pel que fa a les 173 persones que volen millorar la seva situació laboral, el 20,8% corresponien a treballadors en feines de serveis, restauració, protecció i venedors; el 16,8% a tècnics i professionals de suport; el 16,2% a treballadors administratius, i a treballadors no qualificats. Al mateix temps es van registrar 155 ofertes de llocs de treball, el 40,6% per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors, un 20,6% per treballadors no qualificats i un 14,8% per treballadors administratius.

El detall per tram d’edat mostra que tant les persones en recerca com en millora d’un lloc de treball, es concentren principalment en el tram de 40-59 anys (47,2%). La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball porten desocupats menys de sis mesos (77,4%). Dels que estan en millora de situació laboral el 45,7% tenen un contracte de treball fix i el 47,9% un contracte de treball temporal.

D’altra banda, mentre que la quantitat de dones i d’homes en millora de situació laboral és a favor de les dones, s’observa una inversió important de proporcions pels que estan en recerca, amb el 69,8% d’homes.

Pel que fa als beneficiaris de la prestació econòmica per desocupació involuntària, el nombre de persones beneficiàries ha disminuït un 4,8%, situant-se en les 119 persones al gener. La meitat dels beneficiaris se situa en la franja d’edat que va dels 40 als 59 anys. Per gènere, el 72,3% són homes. Respecte a la nacionalitat, els portuguesos són els que encapçalen la llista de beneficiaris, seguits dels espanyols i els andorrans.