Les matriculacions de vehicles tornen a caure un 5,7% a l’octubre

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: ARXIU

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’octubre han estat 398, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del -5,7% respecte al mes d’octubre de l’any anterior. Aquest mes han tingut variacions positives: “Altres” amb un +7,7% i “Turismes” amb un +5,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Camions i Camionetes” amb un -65,0% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -1,5%.

Les matriculacions de vehicles de gener a octubre del 2020 han estat 2.962, un -21,1% en comparació al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 3.752 vehicles. Tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i camionetes” un -41,6%, “Turismes” un -22,4%, “Altres” un -20,9% i “Motocicletes i ciclomotors” un -6,0%.

Les matriculacions de vehicles dels últims dotze mesos han estat 3.729, el que representa una variació percentual negativa del -17,3% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.507 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i Camionetes” amb un -34,5%, “Altres” amb un -18,5%, “Turismes” amb un -18,1% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -4,1%.

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Gasoil” amb un -25,8% i “Gasolina” amb un -4,1%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 9, la mateixa quantitat que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 32, 27 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 10, és a dir,1 menys que al mateix mes de l’any anterior.

De gener a octubre del 2020, s’han matriculat un total de 834 vehicles de “Gasoil”, un -30,6% comparat amb el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als vehicles de “Gasolina”, en els deu primers mesos de l’any se n’han matriculat un total de 1.791, el que equival a una variació del -24,2% amb respecte al mateix període de l’any anterior.

Durant els darrers dotze mesos i en comparació amb el període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -20,4% (-571 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -23,5% (-345 vehicles). En la resta de categories, s’han matriculat 90 vehicles “Sense carburant”, 78 vehicles “Elèctrics 100%”, 143 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 42 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 24 i 0, respectivament.

 

Dades ajustades
Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a la baixa, en els darrers tres mesos, situant-se aquest mes d’octubre en un -1,4%. El grup de “Turismes” mostra una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers dos mesos, i al mes d’octubre es situa en un +3,3%. En quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una tendència mensual a l’alça en els darrers cinc mesos, i es situa en aquest mes d’octubre en un +0,3%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una tendència mensual a la baixa en els darrers dos mesos, situant-se aquest mes d’octubre en un -5,1%. Pel que fa el grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual a la baixa, en els darrers quatre mesos i se situa en aquest darrer mes d’octubre en un -0,4%.

TOTES LES NOTÍCIES