Les matriculacions de vehicles pugen un 25% al novembre

cotxesLes matriculacions de vehicles durant el mes de novembre han estat de 366, el que suposa un increment respecte al novembre de l’any passat del 25,3%, segons les dades del Departament d’Estadística fetes públiques aquest dilluns. Quant a les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos, han estat de 3.877, amb un augment del 16,5% respecte al període anterior, en què es van matricular 3.327 vehicles. Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, les matriculacions de vehicles al novembre presenten un creixement de l’1,3%.

Durant el mes de novembre d’enguany s’han matriculat 366 vehicles, amb un increment del 25,3% respecte el novembre de 2015. Les dades, facilitades aquest dijous pel Departament d’Estadística, mostren també que en aquest mes pugen les matriculacions de turismes (34,4%) i de camions i de camionetes (26,9%) mentre que han baixat un 10% les matriculacions de motocicletes i un 40% les d’altres vehicles. Així mateix, des de gener, les matriculacions de vehicles han augmentat un 15,9% respecte al mateix període de l’any passat i les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos (3.877) han augmentat un 16,5% respecte al període anterior (3.327).

Pel que fa a les matriculacions segons el tipus de carburant dels vehicles, al novembre destaquen els increments de vehicles de gasoli (21,4%) i de gasolina (15,6%). Per contra, els vehicles sense carburant presenten un descens del 25%. Els híbrids de gasolina no endollables no experimenten cap variació i pel que fa als elèctrics i als híbrids endollables, al novembre s’han matriculat 12 i 10 vehicles, respectivament, mentre que al novembre de l’any passat no se’n va matricular cap, la qual cosa mostra l’acceptació creixent per aquests tipus de vehicles.

Les dades mostren que des de principi d’any, les matriculacions de vehicles han crescut en tots els tipus de carburants -destaquen els cotxes elèctrics, amb 78 més-, tret dels de gasoli, els híbrids de gasoli no endollables i els vehicles sense carburant. En aquest període, s’ha matriculat un vehicle híbrid de gasoli endollable, quan al mateix període de l’any passat no se’n va matricular cap. Finalment, en els darrers dotze mesos, cal destacar els augments en les matriculacions dels vehicles de gasolina, gasoli, elèctrics i híbrids de gasolina tant endollables com no endollables. Per contra, en aquest període s’han matriculat dos vehicles menys híbrids de gasoil no endollable.

Finalment, pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual a la baixa els darrers cinc mesos, tot i que positiva, situant-se en un 1,3%. Els turismes mostren una tendència a la baixa en els darrers quatre mesos, mentre que en les motocicletes i els ciclomotors la tendència és l’alça. Els camions i camionetes en aquest últim mes han invertit la forta tendència a la baixa que experimentaven els darrers mesos.