Les matriculacions de vehicles pugen un 13,7% a l’abril

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril han estat de 216 el que suposa una variació percentual positiva del +13,7% respecte el mes d’abril de l’any anterior. Pel que fa a les matriculacions acumulades durant aquest any 2013 han estat de 745 el que suposa una variació percentual negativa del -5,1% respecte al mateix pe

ríode de l’any anterior. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les matriculacions de vehicles han estat de 2.219 el que suposa una variació percentual negativa del -11,7% respecte el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril han suposat una variació percentual negativa del -0,3% trencant les variacions totals positives dels quatre mesos anteriors.

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’abril han estat de 216 el que suposa una variaciópercentual positiva respecte al mes d’abril de l’any anterior del +13,7%. Els turismes han tingut una variació percentual negativa del -14,5%, mentre que les motocicletes i ciclomotors l’han tingut positiva del +58,8%. Els Camions i camionetes han tingut una variació percentual negativa del -16,7% i els altres vehicles tenen una variació percentual positiva del +207,7%, amb una gran matriculació de motos de neu (24 unitats) durant aquest mes de d’abril.

Les matriculacions de vehicles acumulades durant aquest any 2013 han estat de 745 el que suposa una variació percentual negativa del -5,1%.

Tant els turismes, les motocicletes i ciclomotors com els camions i camionetes tenen una variació percentual negativa del -11,6%, -7,0% i -31,7% respectivament. Els altres vehicles tenen una variació percentual positiva del +177,4%.

L’acumulat de matriculacions dels darrers 12 mesos ha estat de 2.219, el que suposa una variació percentual negativa del -11,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turismes i els camions i camionetes presenten una variació percentual negativa del -18,9% i -23,4% respectivament. Les motocicletes i ciclomotors i el s altres vehicles presenten una variació percentual positiva del +3,9% i +83,7% respectivament.

TOTES LES NOTÍCIES