Les matriculacions de vehicles baixen un 9,1% al març

matriculacionsLes matriculacions de vehicles durant el mes de març han estat de 190 el que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de març de l’any anterior del -9,1%. Els turismes han tingut una variació percentual del -17,5%, les motocicletes i ciclomotors del +100,0%, mentre que els camions i camionetes l’han tingut del +13,3%.

Les matriculacions de vehicles dels darrers dotze m esos han estat de 2.543 el que suposa una variació percentual positiva del +16,1% respecte al mateix període de l’any anterior en què es van matricular 2.191 vehicles. Els turismes, motocicletes i ciclomotors, camions i camionetes i els altres vehicles han tingut una variació percentual positiva del +12,8%, +15,5%, +57,5% i +17,6% respectivament.

Les matriculacions de vehicles acumulades durant aquest any 2014 han estat de 583 el que suposa una variació percentual positiva del +10,6%.

Tant els turismes, les motocicletes i ciclomotors com els camions i camionetes tenen una variació percentual positiva del +9,1%, +50,0% i +27,3% respectivament. Els altres vehicles tenen una variació percentual negativa del -32,6%.