Les matriculacions de vehicles baixen un 10,5% al 2012 en relació a l’any anterior

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han estat de 175 el que suposa una reducció percentual del -19,7% respecte el mes de desembre de l’any anterior. Pel que fa al total de matriculacions per l’any 2012 han estat de 2.259 el que suposa una reducció percentual del -10,5% respecte l’any 2011.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han suposat un decrement percentual del -11,3% respecte el mes de novembre 2012, mantenint un descens constant, durant aquest darrer semestre, respecte el mes anterior.

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han estat de 175 el que suposa una reducció percentual respecte el mes de desembre de l’any anterior del -19,7%. Els turismes han tingut una reducció percentual del -20,1% i els camions i camionetes d’un -34,8%. Les motocicletes i ciclomotors han tingut un increment percentual del +18,2%.

El total de matriculacions de l’any 2012 ha estat de 2.259 vehicles amb una reducció percentual del -10,5% respecte el total de matriculacions de l’any 2011. Les matriculacions de Turismes, per a l’any 2012, han disminuït un -16,4% respecte a l’any 2011, mentre que les matriculacions de Motocicletes i Ciclomotors (+2,8%), de Camions i Camionetes (+6,2%) i d’Altres (+23,9%) han incrementat respecte a l’any 2011.

En quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions degudes als efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata un decrement en la variació respecte al mes anterior de l’any en curs i en general pel darrer semestre de l’any 2012 cada mes es constata una reducció percentual respecte el mes anterior, motivat pel descens de matriculacions tant de Turismes com de Camions i Camionetes.

TOTES LES NOTÍCIES