Les matriculacions de vehicles baixen un 10% al gener

Les matriculacions de vehicles durant el mes de gener han estat de 171 el que suposa una reducció percentual del -10,0% respecte el mes de gener de l’any anterior.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, les matriculacions de vehicles durant el mes de gener han suposat un decrement percentual del +1,1% respecte el mes de desembre 2012, mantenint un increment constant, durant aquest darrer trimestre, respecte el mes anterior.

Les matriculacions de vehicles durant el mes de gener han estat de 171 el que suposa una reducció percentual respecte el mes de gener de l’any anterior del -10,0%. Els turismes han tingut una reducció percentual del -3,5%, les motocicletes i ciclomotors d’un -23,8% i els camions i camionetes del -79,2%.

L’acumulat de matriculacions dels darrers 12 mesos és negativa respecte al mateix període de l’any anterior, un -12,5%. Els turismes presenten un decrement del -17,8%, les motocicletes i ciclomotors del -2,1% i els camions i camionetes del -17,9%.

En quant a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions degudes als efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata un increment en la variació en el darrer trimestre amb un +1,1% pel mes de gener del 2013 tot corregint-se les variacions negatives del trimestre d’agost a octubre del 2012.

TOTES LES NOTÍCIES