Les matriculacions de vehicles al maig baixen un 58%

Vehicles en un concessionari
Vehicles en un concessionari (ARXIU)

Les matriculacions de vehicles durant el mes de maig han estat 181, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del -58,7% respecte al mes de maig de l’any anterior.

Aquest mes, tots els grups presenten variacions negatives: “Turismes” amb un -66,3%, “Altres” amb un -54,5%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -43,7% i “Camions i Camionetes” amb un -39,4%.

Les matriculacions de vehicles dels últims dotze mesos han estat 3.670, el que representa una variació percentual negativa del -19,1% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.536 vehicles. En els darrers 12 mesos ha tingut una variació positiva: “Camions i Camionetes” amb un +2,1%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Turismes” amb un -22,9%, “Altres” amb un -19,9% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -13,5%.

Les matriculacions de vehicles de gener a maig del 2020 han estat 988, un -46,2% en comparació al mateix període de l’any anterior, quan es van matricular 1.837 vehicles.

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Gasoil” amb un -66,7% i “Gasolina” amb un -57,2%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 3, 2 més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 10, 4 menys que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 4, és a dir, 6 menys que al mateix mes de l’any anterior.

Durant els darrers dotze mesos i en comparació amb el període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -21,1% (-591 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -16,9% (-247 vehicles). En la resta de categories, s’han matriculat 79 vehicles “Sense carburant”, 57 vehicle “Elèctrics 100%”, 71 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 24 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 11 i 1, respectivament.

De gener a maig del 2020, s’han matriculat un total de 293 vehicles de “Gasoil”, un -48,4% comparat amb el mateix període de l’any anterior. Pel que fa als vehicles de “Gasolina”, en els cinc primers mesos de l’any se n’han matriculat un total de 600, el que equival a una variació del -49,5% amb respecte al mateix període de l’any anterior.

TOTES LES NOTÍCIES