Les irregularitats detectades fan modificar les condicions d’obtenció del títol de batxillerat general “per a no perjudicar els estudiants”

La ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, saludant els joves que es van presentar a les Proves Oficials de Batxillerat
La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, saludant els joves que es van presentar a les Proves Oficials de Batxillerat (SFGA)

El Govern, a través del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, informa que després de la reunió del Comitè Tècnic de Batxillerat (CTB), s’ha decidit deixar sense efecte l’examen de biologia que es va realitzar dimarts, 25 d’abril, a les 8.30 hores, i no emetre les qualificacions de l’examen mencionat.

Aquesta decisió respon a què en el marc del desenvolupament de la primera avaluació de la primera convocatòria 2023 de la Prova Oficial de Batxillerat (POB), s’ha detectat una incidència que afecta el correcte desenvolupament de la prova de biologia (competències C1 i C2). Concretament, es detecta que la prova ha estat divulgada amb anterioritat a la data de l’examen oficial, i per tant no permet mesurar de manera fiable el nivell de desenvolupament competencial en aquesta assignatura.

La decisió es pren amb la voluntat de no perjudicar els alumnes, sobretot tenint en compte el calendari d’emissió del títol de batxillerat, així com el calendari dels processos d’admissió a l’ensenyament superior als quals estan sotmesos. D’aquesta manera, i tal com es recull en el BOPA, s’han modificat les condicions del Decret d’obtenció del títol de batxillerat general del sistema educatiu andorrà per a la primera convocatòria de l’any 2023.

Així, i pels candidats escolars, es tindrà en compte, per a la qualificació de les competències C1 i C2 de l’assignatura de biologia, les qualificacions obtingudes en la darrera prova en el marc del procés d’avaluació del centre educatiu (UP 2.2). A més, s’ha decidit també atorgar la qualificació de D a les competències 1 i/o 2 de l’assignatura de biologia en cas d’haver obtingut una qualificació de NA en la darrera avaluació del centre educatiu, i així fer-ho constar a l’acta d’acreditació dels resultats de la prova oficial de batxillerat.

Per altra banda, en el cas dels candidats lliures i en no disposar d’avaluació del centre escolar, se’ls convocarà en un nou examen per a la qualificació de les competències C1 i C2 de l’assignatura de biologia. Es comunicarà individualment, per correu electrònic, als candidats concernits, la data, l’hora i el lloc de l’examen.

Finalment i, tant per als candidats escolars com lliures, podran sol·licitar ser avaluats per segona vegada de les competències C1 i C2 de biologia. En aquest cas, es conservarà sistemàticament el resultat obtingut en aquesta segona avaluació. Aquesta segona avaluació es durà a terme durant la setmana del 22 al 26 de maig del 2023. El dia i hora concrets de realització d’aquest examen es comunicaran, individualment, per correu electrònic, als candidats un cop s’hagin formalitzat totes les inscripcions a la segona avaluació.

L’aplicació d’aquestes mesures no modifica la data de comunicació dels resultats definitius. Per tant, com preveu l’Avís d’exàmens corresponent, dilluns 12 de juny del 2023, a partir de les 12.00 hores, els alumnes rebran el butlletí final de qualificacions de la prova oficial de batxillerat.

Amb l’objectiu d’informar de forma directe, el Ministeri ha enviat a tots els candidats una carta explicant les diverses modificacions que s’han impulsat que tenen com a finalitat garantir la fiabilitat dels resultats de les proves oficials i no perjudicar els alumnes.

TOTES LES NOTÍCIES