Les inscripcions per a l’examen de català nivell C1 per a escolars s’obre del 23 de febrer al 17 març

El Consell de Ministres ha aprovat avui el calendari de l’examen del Diploma oficial de llengua catalana, usuari experimentat, nivell C1, per a escolars.

L’examen del nivell C1 va adreçat als alumnes que cursen segon de batxillerat o terminale al col·legi espanyol María Moliner de la Margineda o al Lycée Comte de Foix, i que hagin cursat l’assignatura de llengua catalana durant els dos darrers cursos escolars.

Així doncs els estudiants que estiguin interessats podran inscriure’s gratuïtament a partir del poper 23 de febrer fins al 17 de març. Aquests hauran de dirigir-se al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern i complementar la sol·licitud adjuntant el certificat lliurat pel seu professor de llengua catalana, una fotocòpia del passaport o del document oficial d’identitat (per a les persones no andorranes) i un sobre amb un segell ordinari de correu nacional on consti l’adreça del domicili del candidat. 

L’examen del nivell C1 s’estructura en quatre blocs repartits en proves escrites i orals on s’avaluarà la comprensió, l’expressió, i la interacció de l’alumne.  La prova escrita es durà a terme l’1 d’abril, i les proves orals el 5 i 26 d’abril al Centre de Formació Professional.

El dia 15 de juny, a les 9 hores, es publicarà el tauler d’anuncis del ministeri Educació i Ensenyament Superior, a Sant Julià de Lòria i a la pàgina web www.educació.ad, els números del passaport o del document d’identitat dels candidats declarats “aptes” i “no aptes”. Posteriorment, els candidats rebran per correu les qualificacions obtingudes a l’examen del Diploma oficial de llengua catalana, nivell C1.