Les importacions creixen un 2,7% al gener i sumen 111 milions d’euros

Un magatzem de mercaderies

Les importacions de béns durant el mes de gener han sumat 111,01 milions d’euros, amb una variació percentual del +2,7% respecte al mes de gener de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +1,7%. Tenen una variació percentual positiva destacada els grups “Transport” amb un +17,3%, “Industrial” amb un +12,3% i “Energia” amb un +9,6%. Per contra, els grups amb una variació percentual negativa més destacada són ”Construcció” amb un -11,5% i “Electrònica” amb un -7,7%.

Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 8,07 milions d’euros, amb una variació percentual del +22,3% respecte al mateix mes de l’any anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Electrònica” amb un +25,5%, “Industrial” amb un +60,5% i “Transport” amb un +56,2%. Té una variació percentual negativa destacada i una variació absoluta més significativa la partida “Construcció” (-20,4%).

En l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.380,86 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +0,6% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +0,9% més que al mateix període. Destaquen amb una variació percentual positiva les partides “Diversos” (+8,5%) i “Transport” (+4,8%). Per contra, la partida amb una variació percentual negativa més destacada és
“Construcció” (-12,1%).

Pel que fa a les exportacions acumulades els darrers 12 mesos, han tingut un valor de 115,27 milions d’euros, amb un augment del +4,6%. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +26,5%, “Electrònica” amb un +6,1%, “Vestit i calçat” amb un +11,6% i “Industrial” amb un +12,5%. Per contra, les dues úniques partides amb una variació absoluta negativa són “Transport” amb un -10,5% i “Joieria” amb un -9,1%.

La importació de carburants durant el mes de gener ha estat de 19,37 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva del +1,2% respecte al mes de gener de l’any anterior. En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 183,57 milions de litres, el que suposa una variació negativa del -2,1% respecte als 187,49 milions de litres importats durant el mateix període anterior.