Les importacions baixen un 5% en l’últim any

Les importacions durant el mes de gener han estat per un valor de 91,8 milions d’euros, el que suposa un increment respecte el mes de gener de l’any anterior del +6,6%. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han estat per un valor de 1.091,3 milions d’euros, el que suposa una disminució respecte el mateix període de l’any anterior del -5,0%.

Les exportacions durant el mes de gener han estat per un valor de 5,7 milions d’euros, el que suposa un increment respecte el mes de gener de l’any anterior del +64,2%. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions han estat per un valor de 55,4 milions d’euros, el que suposa una disminució respecte el mateix període de l’any anterior del -0,4%.

La importació de carburants durant el mes de gener s’ha situat en 19,06 milions de litres el que suposa un increment percentual respecte el mes de gener de l’any anterior del +10,9%. Pel que fa a les dades acumulades dels darrers dotze mesos, la importació de carburants ha estat de 186,24 milions de litres el que suposa un increment percentual del +1,4% respecte les dades acumulades del mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a les dades ajustades, la importació de carburants presenta disminucions percentuals lleugerament negatives i constants en el darrer trimestre del 2012 per després estabilitzar-se al mes de gener del 2013. El Fuel domèstic presenta al mes de gener un increment percentual del +0,4% mentre que la Gasolina sense plom i el Gasoil s’estabilitzen.