Les enquestes de la Cambra evidencien una situació de recessió sense expectatives de millora

La trentena edició de les enquestes de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis mostren que la situació de l’economia andorrana continua en un període de recessió, i a més no detecten símptomes de millora a curt termini. El president de la CCIS, Marc Pantebre, ha presentat aquest dimarts les conclusions extretes de la resposta de les enquestes del segon semestre del 2011, i ha indicat que no hi ha expectatives de millora. De fet, els quatre sectors que s’analitzen, la construcció, la indústria, el comerç minorista i l’hoteleria han mostrat durant el període analitzat un decreixement del seu volum de negoci i també de la seva població assalariada. D’entre les demandes de la Cambra per afavorir la recuperació, Pantebre ha destacat una llei contra la morositat, la presentació de la llei del comerç aquest any, i l’elaboració d’una llei d’arbitratge.

La situació econòmica és dolenta i ho seguirà sent. Al menys això és el que pensen els empresaris en observar la seva pròpia situació, i així ho manifesten en les enquestes de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. El president de la CCIS, Marc Pantebre, observa que l’economia segueix en una etapa ‘clarament recessiva’ que ve donada principalment per la ‘forta reculada de la demanda’. A més assenyala que això es dóna en un context en què les famílies frenen el seu consum i les empreses contenen les despeses per unes expectatives de vendes desfavorables i condicions creditícies restrictives.

El president de la CCIS ha assenyalat que la construcció continua sent el sector on s’evidencia més la recessió, amb una disminució del -19,5% del seu nivell de negoci durant el 2011. La indústria en canvi presenta una recessió més continguda, d’un -9,6% respecte al 2010, i el comerç minorista cau al voltant del 12%, una xifra semblant al -13,4% de l’hoteleria.

De les respostes dels empresaris se n’extreu que els problemes que afecten als quatre sectors són pràcticament els mateixos. A més de la disminució de la demanda, els problemes de finançament afecten a un gran nombre de negocis, i també tenen dificultats per cobrar les seves factures.

En referència a aquest darrer punt, la Cambra ja va suggerir el semestre passat l’elaboració d’una llei contra la morositat que estableixi els terminis de pagament. Ara, però, es vol anar encara més enllà i aconseguir una modificació de la llei de protecció de dades personals per poder crear un mitjà d’informació sobre la solvència dels empresaris, com per exemple un fitxer d’impagats o morosos.

A més, per incidir en aquest mateix obstacle que dificulta el bon funcionament de les societats, Pantebre també considera imprescindible reduir els tràmits judicials i obligar als batlles i magistrats superiors a dictar sentència en un termini raonable, que seria de tres mesos. La creació d’un executor judicial extern a l’administració de la Justícia també seria una manera per aconseguir una major celeritat en les execucions judicials i evitar que les empreses es vegin abocades al tancament per culpa dels deutes sense cobrar.

D’altra banda, la Cambra treballa des de fa mesos amb el Col·legi d’Advocats per elaborar una llei d’arbitratge que permeti que els conflictes entre empreses se solucionin abans d’arribar a la Justícia, per un Tribunal Arbitral. Un cop elaborat el text s’entregarà als dos grups parlamentaris perquè decideixin si el volen entrar a tràmit. De moment no hi ha un termini previst.

A banda d’aquestes recomanacions, una de les esperances de la Cambra de Comerç per a la reactivació de l’economia és l’obertura econòmica, i en aquest sentit, Pantebre ha celebrat les intencions d’empreses com Indra i Medichem d’instal·lar-se al país, però ha recordat tota la legislació que cal tenir a punt per poder-ne acollir. Ha insistit especialment en la llei del comerç, que considera imprescindible que s’entri a tràmit durant aquest any.

Així, confia que si hi ha empreses foranes que s’instal·len al país i generen llocs de treball i moviment econòmic, s’aconseguiran millores. Tot i així, les expectatives generals no són positives, i menys tenint en compte la situació dels països veïns que també es veuen immersos en una profunda crisi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.