Les dones a Andorra cobren de mitjana 230€ menys que els homes

Dona treballadora
Dona treballadora

L’any 2019, la població d’Andorra d’entre 15 i 64 anys se situa en 56.226 persones, i el 81,7% d’aquest tram d’edat es consideren població activa segons la definició de l’Organisme Internacional del Treball (OIT), és a dir, tenen una ocupació o estan en situació d’atur.

Pel que fa la taxa d’ocupació dels 15-64 anys se situa en el 79,9%, amb una lleugera disminució anual de 0,4 punts, i es posiciona al voltant dels mínims dels últims deu anys.

Entre les persones ocupades de 15 anys i més, destaca que nou de cada deu són assalariades (86,3% l’any 2019 versus 86,7% l’any 2018), el 93,9% dels ocupats tenen una jornada a temps complet (92,3% l’any 2018) i el 91,5% dels assalariats tenen un contracte indefinit (90,0% l’any 2018). Per contra, el 13,7% són treballadors per compte propi (13,3% el 2018).

La remuneració mensual estimada de la feina principal dels ocupats per a l’any 2019 és de 1.907,02 € nets (excloent cotització de la CASS, comissions, primes, etc.) per a un treball de 39,9 hores setmanals de mitjana, mentre que pels assalariats és de 1.795,58 € nets per a una feina de 39,5 hores setmanals. Les dones assalariades guanyen de mitjana 1.676,3 € nets al mes i la mitjana dels homes assalariats és de 1.908,11 € nets, cosa que representa una bretxa salarial aproximada de 230 €. Segons l’anàlisi de la remuneració mitjana mensual estimada destaca que els salaris més alts es registren en treballadors per compte propi. Respecte als decils de remuneració per als assalariats, destaquen els salaris de les persones entre 45 i 54 anys, persones amb estudis superiors, treballadors a jornada laboral completa, assalariats amb un tipus de contracte indefinit, personal amb una antiguitat en l’empresa de més de deu anys, treballadors del sector “financer, immobiliàries, professionals i tècniques” i el personal directiu com a ocupació.

Quant a la taxa d’atur segons la definició de l’OIT, és de 2,1% situant-se en els mateixos nivells del 2018 després de cinc anys consecutius de baixades. L’atur de llarga durada l’any 2019 representa el 10,3% dels aturats, xifra que disminueix força en relació amb l’any 2018 (17,0%). El 90,4% dels aturats han treballat anteriorment (91,2% l’any 2018), i actualment no tenen feina perquè ha finalitzat el seu contracte determinat en el 47,8% dels casos. Els mètodes més freqüents per cercar feina són a través d’amics, parents o coneguts, o presentar el currículum directament a l’empresa. Les ocupacions més cercades són la d’administratiu i la de treballador de serveis.

Al llarg de l’any 2019, la taxa d’inactivitat dels 15 als 64 anys ha augmentat lleugerament 0,2 punts en relació amb l’any 2018 i se situa en el 18,3%. Les persones inactives de 15 anys o més són majoritàriament persones jubilades o que cursen estudis o reben formació.

En relació amb els països veïns i les economies de l’entorn, la taxa d’atur d’Andorra és la més baixa en tot el període analitzat i es troba en els mínims històrics. D’altra banda, la taxa d’ocupació i la taxa d’activitat del Principat són sempre superiors a les d’Espanya, França i el conjunt europeu.

TOTES LES NOTÍCIES