Les despeses en activitats recreatives, cultura i religió augmenten un 10% al 2021

Infants fet activitats recreatives
Infants fent activitats recreatives (iStock/arxiu)

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió al Principat d’Andorra inclou la despesa per a aquestes funcions feta per l’Administració central, l’Administració local, l’Agència Antidopatge d’Andorra (AGAD), el Fòrum Nacional per a la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio Televisió d’Andorra (RTVA,SA), segons dades del departament d’estadística del Govern.

La despesa pública en Activitats recreatives, cultura i religió se situa en 45,9 milions d’euros l’any 2021, quantitat que representa un increment del +10,1% respecte de l’any 2020. Aquest import representa el 5,2% de liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), el mateix percentatge que l’any anterior i representa el 1,6% del producte interior brut (PIB), igual que l’any anterior.

Aquest increment de les despeses s’explica pels increments de les despeses en serveis recreatius i esportius (+12,5%, 2,4 milions d’euros), en les despeses en serveis culturals (+10,9%, 1,7 milió d’euros) i en les despeses en serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (+35,0%, 1,4 milió d’euros).

TOTES LES NOTÍCIES