Les bases de les subvencions per a la promoció de la Seu dupliquen la quantitat econòmica

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovarà avui dilluns, 11 de març, amb tota probabilitat les bases reguladores de les subvencions per a la promoció del municipi per aquest any 2013.

Les noves bases per aquestes subvencions presenten com a novetats que s’hi puguin incorporar els traspassos d’establiments sempre que hi hagi una transacció econòmica. També podran acollir-se a una subvenció aquells establiments ja existents o de nova creació, tant en planta baixa com en qualsevol planta, que creïn productes o activitats d’especial interès o valor afegit per a la Seu d’Urgell.

Cal remarcar que es mantenen les altres línies de subvenció com són la implantació, les reformes o ampliacions, així com les millores estètiques d’establiments comercials i de serveis de la ciutat. També es podran acollir a aquests ajuts els joves menors de 35 anys i els majors de 55 anys.

Recordem que amb l’objectiu d’incentivar la reactivació de l’economia local – i no només del centre històric, sinó també del comerç de l’eixample -, el pressupost municipal per enguany ha duplicat la partida del pressupost destinada a l’obertura de nous negocis a la ciutat, passant dels 16.000€ amb què es comptava fins al moment a 30.000€. Al respecte s’ha manifestat el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Pallarès, qui ha remarcat que “amb aquestes noves bases queda clara l’aposta que es fa des de l’Ajuntament per les empreses de la ciutat al quasi doblar aquesta partida, i donant suport aquells negocis que aportin nous llocs de treball al municipi”. “S’arribarà a més població, tant per la quantitat econòmica que s’hi afegeix, com per l’amplicació de criteris en les bases”, afegeix Pallarés.

Categories i quantitat dels ajuts

Les noves bases reguladores de les subvencions contemplen diferents categories i quantitats pels ajuts; entre els quals s’hi troben la implantació de nous establiments; la reforma, ampliació, canvi d’ubicació o millores estètiques; el canvi de titular; obertura d’un nou establiment que ofereixi un producte o servei novedós; ajuts directes a aquelles persones menors de 35 anys o majors de 55 que obrin un negoci, entre d’altres.

La quantia de l’ajut és variable depenent de la categoria.