Les autoritzacions de residència i treball davallen un 3,1% en els primers nou mesos de l’any 2012

El nombre d’autoritzacions de residència i treball a 30 de setembre del 2012 és de 33.247, el que suposa una disminució del 3,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Així ho ha revelat el Departament d’Estadística en un comunicat en que posa de relleu que el nombre total d’autoritzacions pels primers nou mesos de l’any és de 42.296, el que suposa un descens del 3,1%.

Entre els mesos de juliol i setembre, s’han acordat un total de 999 autoritzacions inicials amb una variació respecte el mateix període de l’any 2011 del -13,6%. Pel que fa als permisos de residència i treball han ascendit a 178 i els de residència simple a 298 amb una variació anual de -9,6% i -8%, respectivament. El nombre d’autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres (487) també ha disminuït en un -18,7% respecte al mateix trimestre de l’any 2011.

Pel que fa les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2012 són 42.296 amb una variació anual negativa de -3,1%. Pel que fa a les de residència i treball són 32.781 i les de residència simple ascendeixen a 7.687 amb una variació anual negativa del -3,7% i -0,2%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer i les de treball temporal per a empreses estrangeres són de 1.669 i 139 respectivament, amb una variació negativa de -4% i -21,9%, respectivament.

Pel que fa al nombre de baixes al país durant el tercer trimestre del 2012 és de 208 amb una variació negativa respecte al mateix període de l’any anterior del -18,8%.

Pel que fa les dades acumulades de l’any 2012 respecte les del 2011, Estadística assenyala que registren variacions menys negatives que les del trimestre. El nombre total d’autoritzacions inicials és de 2.988 amb una variació negativa del -7,8%. Pel que fa al nombre d’autoritzacions en vigor és d’una mitjana de 42.852 amb una variació anual negativa del -2,7%. En aquest sentit, Estadística remarca la variació positiva en les autoritzacions inicials de residència sense treball amb un 4,2% i en vigor amb un 0,2%.

Les dades comptabilitzen 40.468 autoritzacions de residència, amb i sense treball, al final del trimestre. En aquest sentit, els espanyols estan particularment presents en els treballadors fronterers amb, el 90,5%, i representen el 49,8% de les autoritzacions en vigor. Els francesos representen el 8,1% de les autoritzacions en vigor, mentre que els portuguesos registren una representació del 28,2%.

Pel que fa a les baixes, se n’han registrat un total de 208 durant el tercer trimestre. D’aquestes, el 36,5% són d’espanyols, i el 35,6% de portuguesos. La majoria d’aquestes baixes, 162 sobre les 208 (el 77,9%) corresponen a autoritzacions de residència i treball.

TOTES LES NOTÍCIES